view as tablet / phone |
Logo Masure bvba

Boekhouding

De samenwerking voor het voeren van uw boekhouding kan verschillende vormen aannemen.

  • De boekhouding wordt volledig op onze computersystemen gevoerd. U bezorgt ons uw fakturen, uw bankafschriften, onkostennota's, dagontvangsten en andere documenten nodig voor het voeren van uw boekhouding. Aan de hand van die documenten zorgen wij voor de ingave van alle dagboeken. Btw-aangiftes, het opstellen van balansen, de neerlegging van de jaarrekeningen en andere verplichtingen gebeuren vanuit ons computersysteem.
  • De boekhouding wordt volledig op uw computersysteem gevoerd door mensen uit uw organisatie. Wij bieden ondersteuning en op regelmatige basis komen we ter plaatse voor nazicht, bespreking en afsluiting.
  • Afhankelijk van uw behoefte zijn variaties op bovenstaande samenwerkingsvormen altijd mogelijk.
Masure Accountantskantoor Boekhouding
MASURE JACK Accountantskantoor Bvba - Fruithoflaan 118 bus A61 - 2600 Antwerpen (Berchem)
Tel : +32 (0)3 443 77 77 - Fax : +32 (0)3 449 48 09 - e-mail : mail@masure-acc.be
website by cox